11.07.2013.

City Records: Džoni Štulić ima potpunu informaciju

Izdavačka kuća “City Records” obratila se redakciji B92, demantujući izjave Branimira Džonija Štulića, iznete u intervjuu koji je dao pomenuti muzičar 9. jula 

Demanti je upućen povodom izjave Štulića da je kuća “City Records” nelegalno objavila 7, 8 izdanja iz kolekcije albuma grupe “Azra”.

Demanti prenosimo u celosti:

City Records” je ranijih godina objavio više izdanja iz kolekcije grupe “Azra” a koji su nastali 80-ih godina u izdavanju tadašnjeg “Jugotona” iz Zagreba, ali sve u sklopljenom Ugovoru i dogovoru sa diskografskom kućom “Croatia Records” iz hrvatske, koja je pravni naslednik diskografske kuće “Jugoton” iz Zagreba od 1991. godine, i koja je imala prava da našoj kući proda i ustupi licencu za izdavanje kolekcije albuma grupe “Azra” u vidu matričnih snimaka, a kao vlasnik tih snimaka i kao proizvođač fonograma za naše tržište Srbije, i to bez saglasnosti sa njegove strane, jer je ona vlasnik tih matričnih snimaka-fonograma. Taj naš Ugovor je istekao 01. 12. 2011. godine i od tada mi više ne posedujemo ta prava za naše tržište i od tada više ne prodajemo albume iz kolekcije grupe “Azra” nastalih 80-ih godina.
Za period do kada je naša kuća imala sva potrebna prava u vidu licence za objavljivanje i izdavanje na nosačima zvuka kolekcije albuma grupe “Azra” po Ugovoru sa firmom “Croatia Records”, mi smo bili u obavezi da po svakom prodatom primerku nosača zvuka (CD) izvršimo prijavu prodaje nosača zvuka i da uplatimo tantijeme po toj prodaji, a na ime autorskih prava kolektivnoj organizaciji “Sokoj”, koja zastupa i štiti autore, što smo i uradili u tadašnjem predviđenom roku i po našoj saradnji sa “Sokojem”, kako nas i ta obaveza obavezuje po Zakonu o autorskim i srodnim pravima. Našom daljom proverom u “SokojU” da li su oni dalje tantijeme i naknade na ime autorskih prava po prodaji nosača zvuka (CD) u vezi kolekcije albuma grupe “Azra” prosledili i uplatili autorima tih albuma, prevashodno Branimiru Džoniju Štuliću, dobili smo obaveštenje od njih da je to po uobičajenoj praksi i bilateralnom Ugovoru sa kolektivnom organizacijom HDS (Hrvatsko društvo skladatelja) njima prosleđeno u obračunima i uplatama, a s obzirom da je Branimir Džoni Štulić dao punomoćje da ga oni štite u zaštiti svojih autorskih prava za područje ex-Yu država, a gde je on njihov član, tako da je adresa za sve nesporazume, ako već postoje u vezi toga, gde poznati i uvaženi autor Branimir Džoni Štulić treba da potraži je u hrvatskoj firmi “Croatia Records” i hrvatskoj organizaciji HDS u vezi svih njegovih objavljenih reizdanja iz kolekcije albuma grupe “Azra” objavljenih unazad nekoliko godina u Srbiji, te Vas molimo da objavite ovaj demant kako bi bila potpuna istinita informacija, povodom njegove izjave u jednom delu njegovog intervjua, gde navodi našu kuću, a i da sam autor Branimir Džoni Štulić ima potpunu informaciju kome treba da se obrati u vezi ranijih reizdavanja kolekcije albuma grupe “Azra” u Srbiji.

Нема коментара: