05.01.2009.

Štulić: Pripremio 12 novih knjiga


Teško je poverovati, ali navodno je Johnny pripremio čak 12 novih knjiga za objavljivanje, piše beogradsko Vreme.com

"Smijurijada" je zbirka Štulićevih sećanja i osvrta. "Kali juga" je zbirka prepeva starih kineskih, sumerskih, hetitskih, egipatskih, starogrčkih i drugih antičkih spevova i zapisa koja uključuje i "Homerovu himnu" kao i "Antologiju helenskog pjesništva".
Potom se prihvatio "Bhagavad Gite", i to prvog pevanja 'Mahabharate'. Tu je i "Životopis Vasilija II iz Kronika Konstantina Psela", "O upravljanju" Konstantina Profirogeneta te "Ljetopis popa Dukljanina". Potom je završio i prepeve Homerove "Ilijade" i "Odiseje", "Historiju" od Heroda, "Historiju peleponeskog rata" Tukidoda, Ksenofontovu "Helensku historiju", "Anabazu" i "Ustav Atenjana" i prepev "Lakademonjana".
Našla se tu i "Aleksandrijada", odnosno životopis Makedonca Aleksandra Velikog sastavljen prema dostupnim antičkim izvorima, "Ep o Argonautima" Apolonija Rodjanina, "Trijada" koja se sastoji od "Knjige puta i vrline" Lao Cea, kao i "Smijurije od puta" Dzena Luana i Empedoklovih spisa i fragmenata te "Govorili su o Johnnyju", poučan izbor novinskih tekstova o Azri i Štuliću objavljenih u jugoslavenskoj štampi od 1977. naovamo. Ko će to sve pročitati?

Нема коментара: